Elva Valguskoda

elamused
Helirännakuõhtud
Helirännakud

Muusika ja alghelide maailm on meelt ülendav, tundeelamuslik. Kord kuus reedeti toimuvad helirännakuõhtud šamaanitrummi ja hääle kõlas.

Tahhüoni kamber

Tahhüoni ruum (25 min)

Tahhüoni ruum kiirgab kõiksuse energiat. Broneeri tahhüoniruumi 25-minutiline energiaseanss ja koge algallika energiavoogu!

Kogemusnõustamine
Vestlusõhtud

Vestlusõhtud elulistel teemadel, mis kätkevad elamist, olemist ja püüdlemist tasakaalu poole.

Ostukorv