Lehekülje kasutamise ja isikuandmete töötlemise üldsätted

1. Lehekülje kasutamine ja isikuandmed

Elvavalguskoda.ee kodulehekülje (edaspidi “lehekülg”) kasutamine kujutab endast kodulehe kaudu informatsiooni hankimist ja edastamist. Sellised tegevused hõlmavad näiteks lehekülje kaudu avalikkusele suunatud sisutekstide lugemist, avalikkusele suunatud üritustele broneeringute tegemist või infopäringu esitamist kasutades selleks lehekülje kontaktvormi. On arusaadav, et lehekülje osade funktsioonide otstarbekohane kasutamine eeldab juba olemuslikult lehekülje kasutajatelt teatud isikuandmete avaldamist. Käesolevas privaatsussätetes avaldatu eesmärgiks on informeerida lehekülje kasutajat, kelle isikuandmetega me kokku puutume, sellest, kuidas me nende andmeid kasutame, mida teeme isikuandmete kaitse tagamiseks, ning millised õigused on lehekülje kasutajatel neid puudutavate isikuandmete suhtes.

2. Isikuandmete vastutav töötleja

Elvavalguskoda.ee lehekülje vastutav isikuandmete töötleja on MTÜ Elva Valguskoda – Tervise ja Heaolu Keskus (edaspidi “Elva Valguskoda”), registrikoodiga 80616471, aadressiga Kesk tn.35, Elva linn, Elva vald, Tartumaa 61507, e-posti aadressiga info@elvavalguskoda.ee

3. Milliseid isikuandmeid me töötleme

Isikuandmete töötlemise vajadus ja ulatus sõltub sellest, millist lehekülje funktsionaalsust lehekülje kasutajale võimaldatakse. Väljatoodult võib viidata lehekülje kasutajaks registreerimisel ja Elva Valguskoja üritustel osalemise broneerimist, mis võimaldavad kasutajakonto või broneeringu teinud isikut tuvastada (Ees- ja perekonnanimi), temaga ühendust võtta (e-posti aadress, kontaktnumber) ning kasutaja vastava tellimuse esitamisel seda täita (maksja- ja tarneaadress üritustel osalemise broneeringu tegemiseks või e-poes tehtud tellimuse täitmiseks). Eeltoodud andmed on kohustusliku iseloomuga, mis on vajalikud isikuandmete vastutavale töötlejale võimalike tarnekohustuste täitmiseks. Lehekülje kasutamisel võime koguda teatud andmeid ka automaatselt parema kasutuskogemuse tagamiseks, mis on tänapäeva elektroonilist infotöötlust arvestades tavapärane – kasutajakontosse sisselogimisel salvestatakse kasutajatunnus. Eraldi saab viidata ka andmetele, mida on kasutaja edastanud meile vabatahtlikult, seda näiteks kontaktvormi kasutamise, lehekülje postituste, kommentaaride ja küsimustike näol, või pöördudes meie poole e-kirja teel. Isikuandmete töötleja õigustatud huvi vabatahtlikult edastatud andmete kogumiseks on aluseks seega ka näiteks uudiskirja saatmisel liikmetele ja huvitatud isikutele nii turundustegevuse kui ka hariva iseloomuga sihtide teostamisel.

4. Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Isikuandmete kaitse ja turvalisuse juures saab esile tuua hoolsuskohustuse rakendamise ning seda juurutava käitumise kujundamise lehekülje funktsionaalse infosüsteemi arendamisel ja igapäevatöös. Elektrooniliselt edastatud andmete turvalisuse tagamisele aitab kaasa lehekülje SSL turvalisuse sertifikaat. Isikuandmeid ei jagata kolmandate isikutega.

5. Kasutaja õigused seoses enda isikuandmetega

Lehekülje kasutajal on enda kohta käivate isikuandmetega seoses õigus teabele andmete ulatuse ja käitlemise eesmärgi osas, ning vajadusel õigus nõuda andmete vastavusseviimist tegelikkusega. Vabatahtlikkuse alusel kogutud andmete osas on lehekülje kasutajal õigus nõuda vastavate andmete kustutamist, näiteks loobuda udiskirja tellimisest.