Elva Valguskoda

#Vabalava sündmused Valguskojas

Kui algusest saab valgustee...

"Vaimelisel, enesekasvu teel oleme alati alguses. Elame ju alati vaid praeguses hetkes - pärisolevikus."

Sinu loometegevus ja esinemine Elvas

Enesearengu tee ja hüveline tegutsemine

"Elu annab sulle lõputu rea võimalusi teha endale ja teistele head. Ära jäta ühtegi neist kasutamata." Kui juhindud loometegevuses eelöeldust, siis oleme kaaslased sellel teel, mille iseloomustamiseks sobib sõna valgustöö. Elvas leiad inimesed, kes toetavad Sind ja aitavad Sinu loometegevusele kaasa.

  • Saad jõuda suurema kuulajaskonna ette;
  • Päriselu kohtumised ja esinemised on põnevad;
  • Lõuna-Eestis ja Elvas on samuti Sinu inimesed;
  • Sündmuse korraldamisel innustus ja toeks olemine;
  • Reklaam, sõnumiline loomine ja edastamine meie infokanalites;

Sündmuse korraldamine

    Ostukorv